١٣٩٨/١١/١٣

برگزاری جشن خودکار کلاس سومی ها

دانش آموزان پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رهپویان وصال شیراز با برپایی جشنی، نوشتن مشق و تکالیف درسی خود را با استفاده از خودکار تجربه کردند.

دانش آموزان کلاس سوم دبستان رهپویان وصال با خداحافظی از مداد و سلام به خودکار، ورود به دنیای اشتباهات کمتر را جشن گرفتند و از این پس، با به دست گرفتن خودکار و تجربه جدید، روحیه خودباوری و خلاقیت دانش آموزان هم تقویت می شود،تجربه ای که هرچند برای این دانش آموزان جدید و جالب است اما برای والدینشان پردغدغه می باشد.

در این مراسم پس از پذیرایی از دانش آموزان ، هدایایی به رسم یادبود به آن ها اهدا گردید.

نظرات