١٣٩٨/١٠/٢۴

آموزش محور مختصات - کلاس ششم

دانش آموزان پایه ششم دبستان با روشی متفاوت در کلاس درس با محور مختصات آشنا شدند.


کلمات کلیدی
نظرات