١٣٩٨/١١/٠٣

جلسه آموزشی کادر مجتمع

جلسه آموزشی کادر مجتمع پسرانه و دخترانه رهپویان وصال شیراز با محوریت آموزش و آشنایی امکانات جدید پایگاه جامع مجتمع رهپویان وصال به آدرس Www.Pvesal.ir و همچنین هماهنگی بیشتر اعضای این مجتمع با برنامه های پیش رو این مجتمع ، تا پایان سال جاری در سالن جلسات متوسطه اول و دوم پسرانه رهپویان وصال برگزار گردید .

نظرات