١٣٩٨/١٠/٠۵

دومین جلسه آموزشی هنر تعلیم

دومین جلسه آموزشی ضمن خدمت کادر مجتمع آموزشی پسرانه و دخترانه رهپویان وصال شیراز با حضور موسس کانون فرهنگی رهپویان  وصال شیراز حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد برگزار گردید.

در این جلسه که جمعی از اعضای کادر مجتمع برگزار گردید در ابتدا با بررسی شبهات و انواع شبهات آغاز گردید . 

سپس در حوزه شبهه اجتماعی جلسه ادامه پیدا گردید. و اعضای کادر نظرات و راه های جواب گویی و حل آن پرداختند. 

+صوت جلسه 

نظرات