١٣٩٨/١٠/٠٢

آموزش پخت نان

دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان پسرانه رهپویان وصال شیراز ، در دومین روز از آخرین ماه پاییز با روش تهیه خمیر و پخت نان به صورت سنتی با حضور یکی از بانوان خوش پخت نان در مدرسه آشنا شدند و در پایان نان های تولید شده را با هم تناول کردند. 

نظرات