١٣٩٨/٠٩/١۴

شهرک رهپویانی - جلسه دوم

دانش آموزان دبستان پسرانه رهپویان وصال شیراز در دومین هفته از برگزاری شهرک رهپویانی با انواع آموزش های مهارتی و خلاق، همراه با بازی و نشاط شرکت کردند. 

 

نظرات