١٣٩٨/٠٩/١٠

ویژه برنامه روز جهانی سیب

دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان پسرانه رهپویان وصال شیراز ، همزمان با روز جهانی سیب همراه با بازی و شادی با فواید سیب و خوردن سیب آشنا شدند. 

نظرات