١۴٠١/٠١/١۶

بازی و ریاضی - پایه سوم دو

 آموزش ریاضی با بازی یکی از روش‌های تدریس ریاضی دبستان است که بچه‌ها را مشتاقانه به سمت یادگیری دنیای ریاضی سوق می‌دهد. شاید درگذشته سیستم آموزشی ریاضی و بازی را دو مقوله‌ی جدا از هم می‌دانست، اما امروزه کلاس‌های درس با این روش دانش‌آموزان را به درس ریاضی علاقه‌مندتر می‌کنند.

دانش آموزان پایه سوم دو دبستان ما برای آموزش بهتر و مفهومی تر مبحث ضرب را با بازی و شادی یاد گرفتند.

 


کلمات کلیدی

کلمات کلیدی:نظرات