١۴٠٠/٠٩/٠٩

گزارش تصویری فیلم سینمایی منصور

فیلم و سینما به عنوان یكی از مهمترین وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزمره افراد، داد و ستدهای اجتماعی، ساختار زندگی انسان ها، چگونگی برقراری ارتباطات درون گروهی و برون گروهی و حتی اندیشه هر فرد برای چگونه زیستن است. به طوری كه می توان ادعا كرد اندیشه ها، تفكرات، عقاید، نگرش ها و در یك روند كلی، فلسفه زندگی انسان ها با فیلم شكل می گیرد، تغییر می كند، اصلاح یا تخریب می شود … . 

به همین دلیل اهمیت دیدن فیلم خوب جهت نهادینه کردن عقاید و تفکرات مناسب در کودکان بسیار بالاست . 

 


نظرات