١۴٠٠/١٢/٠٩

شعر خوانی دانش آموزان پایه دوم یک

شعرخوانی زیبای دانش آموزان پایه دوم یک از دو شعر 

پرستوهای شاد و ای خانه ما 

 

 

 

 

 


نظرات