١۴٠٠/٠٩/٠١

شعار سال مهدویت ( من میخو

طرح بوم +

طرح بوم با شعار سال مهدویت ویژه پایه های چهارم ، پنجم و ششم در حسینیه رهپویان وصال برگزار شد

اهداف این اردو عبارتند از :

بصیرت ، ورزش ، مهارت 

منتظر کلیپ گزارش این رویداد باشید ....


کلمات کلیدی
نظرات