١۴٠٠/٠٩/٠١

یک روز شاد پاییزی با اردوی مهارتی آموزشی پایه دوم و سوم

فواید اردوهای دانش آموزی

  • برنامه های اردویی مدرسه مکمل برنامه های درسی در کلاس است و فرصتی را برای معلمان فراهم می کند تا یادگیری دانش آموزان را در فضاهای متفاوت عملی و حمایتی گسترش دهد.
    • اردوی مدرسه محیط زندگی جدیدی را به دور از خانه برای دانش آموز فراهم می کند تا تجربیات جدیدی را برای آنها فراهم می کند که از طریق آن مهارتهای مدیریتی ، مهارتهای بین فردی و عزت نفس آنها افزایش پیدا کند.

هدف از اردوی دانش آموزی چیست؟

یکی از اهداف مهم مدارس ، آمادگی دانش آموزان برای ورود به جامعه می باشد . به همین منظور یکی از برنامه های درسی ، آموزش مهارت های ارتباطی به آنها می باشد .

 


کلمات کلیدی
نظرات