١۴٠٠/٠٨/١۶

آزمایش اسید و باز - پایه ششم

آزمایش اسید و باز شعبده بازی در آشپزخانه با مواد خانگی کار دشواری نیست. یک شعبده بازی با آزمایش اسید و باز داریم. با نیروی جادویی رنگ نوشیدنی‌ها را تغییر دهید.

چه نیاز هست:

 

  • سه لیوان
  • کلم قرمز
  • جوش شیرین
  • سرکه سفید
  • یک کاسه آب داغ
  • آبکش

 

روش آزمایش اسید و باز:

 

  •  یک قاشق چایخوری جوش شیرین در یک لیوان بریزید و آنرا تا نزدیکی دهانه لیوان از آب پر کنید. وقتی جوش شیرین حل شد، محلول باید بی‌رنگ باشد.
  • کلم قرمز خرد کنید و خرده‌های کلم را برای 5 دقیقه در آب داغ بریزید. پس از آن باید مایعی بنفش رنگ داشته باشید. با استفاده از آبکش، آب کلم قرمز درون لیوان دوم خالی کنید.
  • لیوان سوم را از سرکه پر کنید.(سرکه باید بی‌رنگ باشد).

 

  • در آزمایش اسید و باز دقیقا چه اتفاقی افتاده؟؟


نتیجه ریختن مایع در دو لیوان اول، ساده و آسان هست. آب کلم قرمز، با اسید به رنگ قرمز و با قلیا به رنگ آبی در می آید. وقتی اسید قوی لیوان سوم را درون قلیای ضعیف لیوان اول میریزیم، اسید بر باز غلبه می‌کند و محلول حالت اسیدی پیدا می‌کند و به رنگ قرمز در می‌آید. در مورد اسید قوی و شناساگر موجود در لیوان سوم نیز همین مورد صادق است.

یکی دیگر از ابزارهای شناسایی اسید و باز کاغذ تورنسل هست.

 

مایعات مختلفی از اسید و باز آماده کنید و از کودک‌تان بخواهید کاغذ تورنسل هر دفعه میزان ph  مایعات اندازه‌گیری کند. یک برگه تازه‌ی کاغذ تورنسل هر دفعه در یکی از لیوانها فرو کند و تغییر رنگ کاغذ تورنسل با جدول رنگها مقایسه کند تا میزان ph  مایعات را اندازه‌گیری کند. توضیح دهید که این اندازه ph  مقدار اسیدی یا قلیایی بودن را مشخص می‌کند. (اسید مقدار ph  کمتری و باز مقدار ph  بیشتری دارد).


کلمات کلیدی
نظرات