١۴٠٠/٠۵/١٨

باز این په شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوجه و چه عزا و

پادکست صوتی شب اول محرم

محرم آمد و ماه عزا شد
مه جانبازی خون خدا شد
جوانمردان عالم را بگویید
دوباره شور عاشوار به پا شد

آغاز ماه عزای حسینی را به شما شیعیان آن حضرت تسلیت عرض می کنیم . 

در ادامه پادکست صوتی شب اول محرم را می شنوید :

گویندگان این قسمت به ترتیب صدا :

جناب آقای فرخی ، سرکار خانم فدایی ، ضامنی ، حق شناس ، ارجمند ، جانی پور ، اسدپوران ، بشارتی ، شعبانی ، موسوی ، زارع ، صبوری ، نوروزی ، بردبار ، نعیمی ، رزمجو ، جناب آقای پیروی ، سرکار خانم هاشمی نژاد ، جناب آقای صفری و رفیعی .

 با تشکر از تمامی عزیزانی که ما را در این امر یاری نمودند . 


کلمات کلیدی

کلمات کلیدی:نظرات