١۴٠٠/٠۴/١۴

باشگاه کارکنان - دوره های توانمند سازی

مجتمع آموزشی رهپویان وصال با هدف توانمندسازی کادر آموزشی و ارتقای سطح مهارت کارکنان نسبت به برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی بصورت تقویم سالیانه و با همکاری جهاد دانشگاهی و موسسات آموزشی اقدام نموده است . 

جلسات مباحث آموزش خلاقانه ریاضی توسط استاد قاضی زاده برگزار شد . 

در ادامه می توانید گزارش تصویری این جلسات را مشاهده فرمایید : 


کلمات کلیدی
نظرات