١۴٠٠/٠٢/٢٨

در زمینه مسائل آموزش احتیاج به تحول داریم .

تدوین نظام نام تعلیم و تربیت مجتمع آموزشی رهپویان وصال - جلسه اول

وجود اصول و قواعد کلّی در مناسبات انسانی و مرجعیت آن برای تفسیر رفتارها آن چنان آشکار است که غالباً نیازی به بیان تشریحی آن وجود ندارد . بدیهی است گه هیچ کنش و واکنش انسانی نمی تواند در خلأ و بدون ضابطه ای مشخص آغاز ، و بی هدف پایان پذیرد . 

 

 

اما اهمیت داشتن یک نظام نامه (نقشه راه) چیست ؟

نقشه راه یعنی مطالعه و مشاهده همه ابعاد ممکن انجام یک کار با همه جزئیات به نحوی که به همه سوالات ( حتی سوالات کم اهمیت و جزئی) پاسخ منطقی ازائه شود و اهداف پیش بینی شده محقق گردد.

 

امر تربیت که یکی از زمینه های مهم در مناسبات انسانی است نیز از این قاعده مستثنی نیست . لذا سند نظامنامه مجتمع آموزشی رهپویان وصال درصدد است  با بررسی و ایجاد مؤلفه ها و عوامل آشکار و پنهان نظام تعلیم وتربیت آگاهانه و آزادانه ، نسلی مؤمن ، خلاق ، فعال ، با نشاط ، شایسته و وفادار به ارزش های ایران اسلامی متناسب با تحولات محیطی و نیاز های زمان ، تا رسیدن به مراتبی از حیات طیبه فراهم آورد. 

در روزهای آتی به شرح کلیات نظام نامه میپردازیم . 

با ما همراه باشید ...

در ادامه گزارش تصویری جلسه نظام نامه را مشاهده می فرمایید:

 

نظرات