١٣٩٩/١١/٠۵

تلفیق مهارت های زندگی هدف طرح خوانا است

طرح خوانا - گزارش مشاغل پایه اول یک

بیایید اول ببینیم که طرح خوانا چیست ؟

خواندن به فراتر از روخوانی برسند، وقتی متنی را می خوانند، پیام آن را بفهمند، استدلال های مستتر در متن را درککنند، قادر باشند متن خوانده شده را به زبان خود و با صدایی رسا و بلند بیان کنند، با نگاهی نقادانه متن ها را بخوانند.

نوشتن : به فراتر از رونویسی برسند یعنی بتوانند خواسته ها، احساسات، نظرات و ایده های خود را بنویسیند، خلاصه و ایده های داستان، متن یا پیام های خوانده شده را بنویسند، درباره محتواهای خوانده شده خود با نگاهی نقادانه متن بنویسند، داستان نویسی کنند،

صحبت کردنبتوانند با دیگر به راحتی ارتباط کلامی برقرار کنند و نظرات، ایده ها و دیدگاه های خود را به روشنی و با صدایی رسا و قابل فهم بیان کنند، محتواها و داستان های خوانده شده را به زبان خود بیان کنند، داستان گویی کنند، بتوانند درباره یک موضوع خاص، مطلبی را آماده کرده و در اجتماعات ارائه نمایند.

گوش دادن فعالانه به دیگران گوش دهد، نظرات و دیدگاه های دیگران را بفهمد، تا اتمام صحبت های دیگران منتظر بمانند و در زمان های موردنیاز، بازخورد نشان بدهند.

مهارت‌های زندگی به چهار مهارت اساسی زندگی یعنی ادب، صداقت، عزت نفس و مسئولیت پذیری دست پیدا کنند.

دانش آموزان پایه اول یک در اجرای طرح خوانا گزارشی درباره مشاغل مختلف تهیه کردند . در ادامه با هم میبینیم:

هونام نیکنام

حسن شاپورجانی

1دقیقه نمایش
 
 

کلمات کلیدی
نظرات