١٣٩٩/١٠/٢٢

یک روز شاد با خانواده

بعد از چندین ماه طولانی با بهبود وضعیت کرونا توانستیم تا در فضای باز و با رعایت پروتکل های بهداشتی دور هم جمع بشیم و یک روز مفرح و شاد رو با هم بگذرونیم . 

دانش آموزان همراه با خانواده در  مسابقات ورزشی و تفریحی این رویداد شرکت نمودند .

اسامی نفرات برتر این رویداد ورزشی: 

نفر اول : خانواده معزی 

نفر دوم: خانواده امیری 

نفر سوم : خانواده پاسالاری 

نفر چهارم : خانواده کشفی

و جایزه حرکت ورزشی برتر به سبحان دهقانفر دانش آموز پایه اول سه و خانواده گرامیشون تعلق گرفت 

 

نظرات