١٣٩٩/١٠/١۴

کلیپ عشق وطن آزادگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی _ اول یک

سردار ایران ما
سردار دل های ما

حاج قاسمِ مهربون
شجاع و مرد میدون

با دشمنا می جنگید
با بچه ها می خندید

یه مردی بود نمونه
دشمن نذاشت بمونه

یار امام زمان
حاج قاسمِ مهربان

شهید راه خدا
بمون تو قلب ماها

راهت ادامه داره
تا به ظهور آقا

   با تشکر فراوان از آموزگار پایه اول یک سرکار خانم ارجمند و دانش آموزان عزیز و خانواده های گرامیشان 
نظرات