١٣٩٩/٠۶/٢۵

سخت است وقتی روضه وصف دختری باشد حالا تصور کن به دستش هم، سری باشد

کارگروه رسانه- شهادت حضرت رقیه (س)

با توجه به پیشرو بودن ایام شهادت حضرت رقیه (س) کارگروه رسانه و فناوری در جهت برگزاری هر چه بهتر این مراسم جلسه ای تشکیل نموده است .

تصاویر این رویداد را در ادامه مشاهده می فرمایید.


کلمات کلیدی
نظرات