١٣٩٩/٠۶/١٧

آغاز به کار کلاسهای مجازی دبستان پسرانه رهپویان وصال

با توجه به شرایط موجود حال حاضر در جهان روند آموزش رو به سوی مجازی شدن پیش می رود . با توجه به این امر مجتمع آموزشی رهپویان وصال همگام با این روند جهانی سعی دارد که از بروزترین سیستم های آموزش آنلاین استفاده نماید . از همیاری و همکاری معلمین عزیز و والدین گرامی سپاسگزاریم .

ما با یاری خداوند و همیاری با یکدیگر گرونا را شکست میدهیم . 


کلمات کلیدی
نظرات