١٣٩٩/٠۶/١۶

اولین روز مدرسه !

امسال روز اول مدرسه با همیشه فرق داشت . یه فرق اساسی و اونم وجود یه بیماری همه گیر به نام کرونا هست. امروز بر طبق قوانین بهداشتی وزارت آموزش و پرورش نیمی از دانش آموزان کلا س اول بر سر کلاس حاضر شده و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی اولین روز آموزش علم و دانش را شروع کرده . بر طبق قوانین بازگشایی مدارس زمان هر کلاس 35 دقیقه می باشد و بعد از این زمان تهویه و ضدعفونی هر کلاس صورت می گیرد. 

ما با هم و به کمک هم و با یاری خداوند بزرگ کرونا را شکست می دهیم. 

در ادامه تصاویر اولین روز مدرسه کلاس اولیا را مشاهده می فرمایید:


کلمات کلیدی
نظرات