١٣٩٩/٠۵/٠۵

جلسه معارفه

جلسات معارفه یش دبستانی و دبستان پسرانه رهپویان وصال با رعایت پروتکل های بهداشتی در جهت اهداف زیر برگزار شد .گزارش تصویری این رویداد را در پایین صفحه مشاهده فرمایید .

آشنایی با مجتمع آموزشی رهپویان

نحوه آموزش در شرایط مختلف سفید زرد و قرمز

توضیحات کامل در رابطه با تقویم آموزشی ، رورشی و اجرایی

آشنایی و معارفه معلم و والدین

تبیین اهداف آموزشی توسط معلم

و....


کلمات کلیدی

کلمات کلیدی:نظرات