١٣٩٩/٠۵/٠۵

یادگاری از خاطرات

این روزا همه ما دل نگران  و ناراحتیم از شرایط موجود  و دلمون میخواد خیلی زود این بیماری تموم بشه تا بتونیم باز عزیزانمون رو ببینیم . حالا

و این شرایط چی بهتر از اینکه لبخندای سال گذشتمون رو ببینیم تا یادمون بیاد چه روزای خوبی داشتیم و خواهیم داشت . بچه های عزیز ، دلمون یعالم برای لبخنداتون تنگ شده . منتظرتون هستیم .


نظرات