١٣٩٩/٠۵/٠٣

بهترین معلمان با قلبشان آموزش میدهند ، نه با کتاب

کلاسی برای آموزگار -کارگاه مربی مطلوب

هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیست بلکه راهی را نشان خواهد داد که دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خود را داشته باشد. در راستای ارتقای سطح علمی معلمان و کادر گرامی مجتمع آموزشی رهپویان وصال کارگاه دانش افزایی مربی مطلوب با دعوت از استاد گرانقدر جناب اقای استرحام برگزار شد . 

در ادامه تصاویر این جلسه آموزشی را مشاهده می فرمایید . 

موضوع : مربی مطلوب 

استاد:جناب آقای استرحام 

با تشکر از استاد گرانقدر جناب آقای استرحام که مارا در این امر یاری نمودند. 

نظرات