١٣٩٩/٠٢/٣١

گزارش تصویری آموزش های آنلاین

ابتدای اسفند ماه بود که در ایران همانند تمامی جهان شاهد شیوع بیماری همه گیر کووید 19 بودیم .  با توجه به اهمیت موضوع و تعطیلی مدارس طی نشست های پیاپی کادر و آموزگاران و همراهی معاونت فناوری دبستان بهترین راه های آموزش آنلاین پیگیری شد . در همین راستا با پیگیری های شبانه روزی جناب آقای رفیعی معاونت فناوری دبستان سرور برنامه آموزش آنلاین آدوبی کانکت با توجه به سهولت استفاده از آن و بروز و جهانی بودن خریداری شد . در این بین از همکاری بی نظیر والدین گرامی و آموزگاران عزیز بی نهایت سپاسگزاری میکنیم. در ادامه تصاویر آموزش آنلاین و عکس های یادگاری پایان هر کلاس را مشاهده می فرمایید . 


کلمات کلیدی
نظرات