١٣٩٩/٠٢/١١

آموزش به وقت کرونا

ساخت شمع پایه اول-دو

دانش آموزان پایه اول در این دوران شیوع بیماری کرونا همچنان یادگیری علم را ادامه دادند. دانش آموزان پایه اول دو با کمک معلم خوبشون سرکار خانم فدایی مراحل ساخت شمع رو یاد گرفتند و با منابع روشنایی در قدیم و زمانهایی که برق نداریم آشنا شدند.

اهداف :

آشنایی با مراحل ساخت شمع - آشنایی با منابع نور- آشنایی با وسایل روشنایی در قدیم 

نظرات